19.01 2022

 

 

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling

 i Anholt Forsamlingshus

 

Tirsdag d. 8. februar 2022. kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

 

                  Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning af bestyrelsens formand

3. Regnskabets aflæggelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter

    samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant    

6. Eventuelt

Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertal.

Enhver fastboende på Anholt, der er fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være tilsendt skriftligt til bestyrelsens formand senest en uge før generalforsamlingen.

På valg er:  Anja Rohde og Jette Hansen

Med venlig hilsen p.b.v. Jette Hansen

Anholt forsamlingshus
Ørkenvej 2
8592 Anholt

Generalforsamling

Afholdes i år

tirsdag d 8. februar, kl. 19

i forsamlingshuset

  • Arbejdsdag 25. marts 17

  • 5 a clock tea

  • Fyrtur

Generalforsamling 2021

Se referat og beretning under fanen "bestyrelse"