Generalforsamling

 3. januar 2019

 

 

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling

 i Anholt Forsamlingshus

 

Tirsdag d. 5. februar 2019. kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

 

                  Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning af bestyrelsens formand

3. Regnskabets aflæggelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter

    samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant   

6. Eventuelt

 Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindelig flertal.

Enhver fastboende på Anholt, der fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være tilsendt skriftligt til bestyrelsens formand senest en uge før generalforsamlingen.

På valg er: Anders Rytter, Carsten Brabrand og Kurt Danielsen, alle genopstiller.

Med venlig hilsen p.b.v. Jette Hansen

Anholt forsamlingshus
Ørkenvej 2
8592 Anholt

BEMÆRK

I perioden 7. - 27. januar 19

skal al henvendelse vedr. udlejning

ske til Kurt Danielsen, 2024 5079.

Anholt har talent

Lørdag d. 19. januar, kl. 14.00 i forsamlingshuset

Så er det nu I skal begynde at tænke over, hvad I har lyst til at optræde med af talenter, narrestreger og evt. pinligheder.

Børnene er gået i gang med at øve sig.

Vi mangler stadig deltagere, så smid hæmningerne og lad os vise børnene, at de voksne også kan. Lad os få en sjov og dejlig dag sammen. Intet er for skørt eller pjattet.

Tilmelding til Signe, 25560131 eller Anja R. 29873688, senest 17/1 19

 

  • Arbejdsdag 25. marts 17

  • 5 a clock tea

  • Fyrtur